aspectediplomatice.eu

Switch to desktop Register Login

Dezbatere: ar trebui recunoscut statul Palestina?

ep palestineSTRASBOURG, Noiembrie 29, 2014 - Recent, Suedia a devenit prima țară occidentală din UE care recunoaște statul Palestina. Miercuri, 26 noiembrie, deputații europeni au discutat despre recunoașterea statului Palestina. Va ajuta aceasta la eliminarea violenței din regiune? Am pus câteva întrebări președintei delegației pentru relațiile cu Consiliul Legislativ Palestinian, Martina Anderson (GUE/NGL, Regatul Unit) și președintelui delegației pentru relațiile cu Israel, Fulvio Martusciello (PPE, Italia).

Violența pare să crească între Israel și Palestina. Cum pot ajuta UE și Parlamentul European?

Martina Anderson: UE poarte ajuta respectându-și obligațiile proprii și suspendând acordul de asociere cu Israel, din cauză că acest stat încalcă repetat drepturile omului. În plus, Parlamentul European ar putea recunoaște statul Palestina, lucru care va reprezenta un stimul pentru negocierile către o soluție a două state.

Fulvio Martusciello: Parlamentul European trebuie să condamne cu voce tare și unanim fiecare episod de violență; să facă totul pentru a inversa această spirală a violenței.

Ce este necesar pentru obținerea unei păci durabile?

Martina Anderson: Viabilitatea soluției a două state a fost subminată continuu de ocupația israeliană, chiar și atunci când Israelul trebuia să lucreze la această soluție prin negocieri. Această situație nu poate continua. Recunoașterea statului Palestina nu trebuie văzută doar ca un rezultat al negocierilor, ci și ca baza negocierilor autentice către această soluție.

Fulvio Martusciello: Uniunea Europeană trebuie să acționeze la nivel diplomatic pentru a promova și realiza procesul de pace dintre Israel și Palestina. Eforturile UE trebuie îndreptate către încurajarea dialogului, evitând decizii pripite.

___________________________________________________________________

Parlamentul European/Strasbourg

Photo: Fulvio Martusciello și Martina Anderson. @European Parliament 

Disclaimer: The contents of the articles are of sole responsibility of the author(s). ASPECTE DIPLOMATICE will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in the articles. ASPECTE DIPLOMATICE grants permission to cross-post original Aspecte Diplomatice articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Aspecte Diplomatice articles in print or other forms including commercial internet sites, contact CEO: Magdalena C. Butucea: magda.butucea@aspectediplomatice.ro www.aspectediplomatice.eu contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner. For media inquiries: office@aspectediplomatice.ro Copyright © 2009 - 2014 Aspecte Diplomatice. All Rights Reserved

Top Desktop version