aspectediplomatice.eu

Switch to desktop Register Login

Participarea ministrului afacerilor externe, Titus Corlăţean, la ceremonia dezvelirii bustului savantului Dimitrie Cantemir la Bruxelles

D CANTEMIR BRXBRUXELLES, Octombrie 22, 2014 - Ministrul afacerilor externe, Titus Corlăţean, a dezvelit astăzi, 21 octombrie 2014, la Bruxelles, împreună cu primarul localităţii Anderlecht, Eric Tomas, bustul savantului Dimitrie Cantemir în cadrul ceremoniei oficiale desfăşurate în Square Egide Rombaux din Anderlecht - Bruxelles.

În alocuţiunea sa, ministrul Titus Corlăţean a menţionat importanţa acestui eveniment pentru relaţia bilaterală. „Realizarea acestui proiect demonstrează, încă o dată, excelenţa relaţiilor dintre România şi Belgia. Amplasarea bustului lui Dimitrie Cantemir pe teritoriul Anderlecht-ului va consolida relaţiile de prietenie şi cooperare dintre ţările noastre”, a subliniat şeful diplomaţiei române. Titus Corlăţean şi-a exprimat speranţa că succesul acestei acţiuni va încuraja dezvoltarea de noi punţi culturale între cele două ţări.

Totodată, oficialul român a remarcat semnificaţia specială a proiectelor de acest gen, centrate pe o personalitate relevantă pentru spaţiul comun european, un spațiu al unităţii în diversitate,  purtător al unor îndelungate tradiţii culturale.

Ministrul Titus Corlăţean a evocat  contribuţia umanistului român, „o conştiinţă europeană avant la lettre”, la cunoaşterea reciprocă şi la dialogul de idei dintre Orient şi Occident. A evidenţiat legăturile existente între opera lui Dimitrie Cantemir şi cea a unor savanţi din spaţiul istoric al Ţărilor de Jos, precum Erasmus de Rotterdam şi Jean Baptiste Van Helmont.

La ceremonie au luat parte reprezentanţi ai autorităţilor belgiene federale și regionale, primarul Comunei Anderlecht şi membri ai comunităţii româneşti din Belgia.

_________________________________________________________________--

Ministerul Afacerilor Externe/Bucuresti

Participarea ministrului Titus Corlăţean la ceremonia dezvelirii bustului domnitorului și savantului român Dimitrie Cantemir, Photo: MAE

Disclaimer: The contents of the articles are of sole responsibility of the author(s). ASPECTE DIPLOMATICE will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in the articles. ASPECTE DIPLOMATICE grants permission to cross-post original Aspecte Diplomatice articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Aspecte Diplomatice articles in print or other forms including commercial internet sites, contact CEO: Magdalena C. Butucea: magda.butucea@aspectediplomatice.ro www.aspectediplomatice.eu contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner. For media inquiries: office@aspectediplomatice.ro Copyright © 2009 - 2014 Aspecte Diplomatice. All Rights Reserved

Top Desktop version